ມາພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະທັບໃຈ

ເພີ່ມຄວາມຮູ້, ເສີມສ້າງສັງຄົມ, ຮັກສາວັດທະນາທຳ

ເພີ່ມຈຸດໝາຍປາຍທາງ ສ້າງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃຫ້ປະທັບໃຈ

Laos
Simply Beautiful

ພະແນກການສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ

ການສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ


ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຕ່າງກໍໄດ້ພາກັນຊອກຫາມາດຕະການ ແລະ ຍຸດທະວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມມີຄວາມຊຸດໂຊມລົງໄປກວ່າເກົ່າ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດວິທະຍາມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງສັງຄົມມະນຸດ. ການທ່ອງທ່ຽວເປັນອຸດສາຫະກຳປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ພົວພັນກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມໂດຍກົງ ດັ່ງນັ້ນ ການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ, ແມ່ນໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ, ໄດ້ມີການລົງສຳຫຼວດກຳນົດເຂດເນື້ອທີ່ດີນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຕ່ລະແຫ່ງ, ສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງປະຊາຊົນໃນຫມູ່ບ້ານບໍລິເວນເຂດໃກ້ຄຽງ. ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວມາດຕາ 12-13.

ວິທີການຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

 • ນິຍາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
 • ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
 • ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
 • ການກຳນົດເງືອນໄຂ່ປະເພດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມາດຖານແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
 • ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃນລາວ ແບບລະອຽດ
Image

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ

 • ສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 35 ແຫ່ງ
 • ສ້າງຫ້ອງນຳ້ສາທາລະນະຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 16 ແຫ່ງ
 • ສ້າງເສັ້ນທາງຍ່າງໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວ ບັນດາຖຳ້ທ່ານຜູ້ນຳ ຢູ່ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ, ໄລຍະ 4.2ກິໂລແມັດ
 • ສ້າງເສັ້ນທາງຍ່າງໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວ ບ້ານຊ້າງນ້ອຍ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງໄລຍະທາງ 0.8 ກິໂລແມັດ
 • ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຍ່າງຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອ່າງນຳ້ຕຽນ ໄລຍະ 0,65 ກິໂລແມັດ 
 • ສ້າງເສັ້ນທາງຍ່າງຢູ່ບໍລິເວນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕາດນຳ້ຍອນ
 • ສ້າງສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ
 • ສ້າງຂົວແຂນຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທ່າຕາດສະເລີຍ, ເມືອງຊຳເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຕາດຍອນ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.
 • ປັບປຸງສະຖາທີ່ຈອດລົດ 6 ແຫຼ່ງຄື:
  • ຖຳ້ປາຜາ, ບ້ານນາຂ້າງຊ້າງ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ
  • ຖຳ້ຂຸນລາງ, ເມືອງກາສີ, ແຂວງວຽງຈັນ
  • ຕາດນຳ້ຍອນ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
  • ຕາດສູງ, ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສະລາວັນ
  • ຖຳ້ເກົາເຫຼົາ, ເມືອງວຽງພູຄາ, ແຂວງຫຼວງນຳ້ທາ
  • ຖ້ຳ​ປູ​ຄຳ, ເມືອງວັງ​ວຽງ, ແຂວງວຽງ​ຈັນ
 • ຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາຮູບພາບແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ດ່ານສາກົນ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະພາກ ຈຳນວນ 28 ປ້າຍ.

ທີມງານ ພະແນກສຳຫລວດ ແລະ ຈັດສັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຄະນະຊີ້ນຳພະແນກ
ທ່ານ ສອນໄຊ ຈັນທະວົງ
ທ່ານ ສອນໄຊ ຈັນທະວົງຫົວໜ້າພະແນກ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ນາງ ລຳພິດ ໄຊຍະວົງ
ທ່ານ ນາງ ລຳພິດ ໄຊຍະວົງວິຊາການພະແນກ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ສົມພົງ ວົງໄຊ
ທ່ານ ສົມພົງ ວົງໄຊຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ວັນນະເລດ ຄຳພະລານໄຊ
ທ່ານ ວັນນະເລດ ຄຳພະລານໄຊວິຊາການພະແນກ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ສຸວັນນິກອນ ຜາຕັນ
ທ່ານ ສຸວັນນິກອນ ຜາຕັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນະພອນ ບຸນມີໄຊວິຊາການພະແນກ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ນິວະໄຊ ມາລາທິບ
ທ່ານ ນິວະໄຊ ມາລາທິບວິຊາການພະແນກ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ


ສັງລວມສະຖິຕິແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ປີ 2019

0
ຈຳນວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽງທົ່ວປະເທດ
0
ເປີດບໍລິການແລ້ວ
0
ໄດ້ຮັບການສຳຫລວດແລ້ວ
0
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ

ປື້ມຕ່າງໆ ສຳລັບດາວໂລດ

Documents to Download
ການສໍາຫລວດກໍານົດເຂດພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຜາສາດເຮືອນຫີນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 2013

ການສໍາຫລວດກໍານົດເຂດພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຜາສາດເຮືອນຫີນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 2013

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການລົງສໍາຫຼວດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ກໍານົດເຂດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຜາສາດເຮືອນຫີນ, ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-17/02/2013.
ດາວໂລດ

ຄູ່ມືການຈັດສັນແຫຼ່ງທອ່ງທຽວໃນ ສປປ ລາວ

ຄູ່ມືການຈັດສັນແຫຼ່ງທອ່ງທຽວໃນ ສປປ ລາວ

ເເຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເເມ່ນສະຖານທີນັກທອງທຽ່ວໄປທ່ຽວຊົມເພືອການພັກຜ່ອນຢອນໃຈ, ເພືອການສືກສາຮຽນຮູ້, ຊື່ງເເຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເຫຼົ່ານີ້ເເມ່ນມາຈາກຊັບພະຍາການກອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ມະນຸດສ້າງຂື້ນ
ດາວໂລດ

ບົດລາຍງານຕາດກວາງຊີ 2015

ບົດລາຍງານຕາດກວາງຊີ 2015

ສວນອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີຕັ້ງຢູ່ບ້ານທ່າແປ້ນ, ຕັ້ງຢູ່ທິດໃຕ້ຂອງເມືອງຫຼວງພະບາງ. ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບບ້ານລ້ອງເລົາ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບບ້ານປາກຊີ, ທິດເຫນືອຕິດກັບບ້ານອູ້,​ ທິດໃຕ້ຕິດກັບບ້ານຢ່າງ.
ດາວໂລດ

ປຶ້ມບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 2019

ປຶ້ມບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 2019

ອ່ຳງເກັບນໍ້າໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6 ຕັ້ງຢູທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງ ແຂວງຜົ້ງສຳລີ ຫາງຈາກເທດສະບານແຂວງປະມານ 35 ກິໂລແມັດ, ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດເເຮງໜື່ງທີມິຄວາມສວຍງາມທງທິວທັດທໍາມະຊາດ.
ດາວໂລດ

ທີມງານພະແນກສຳຫຼວດ

ທີມງານພະແນກສຳຫຼວດ

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ຂອງໜ່ວຍງານ ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ.
ດາວໂລດ

ແຜນຈັດສັນຖຳ້ຈອມອອງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

ແຜນຈັດສັນຖຳ້ຈອມອອງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຖຳ້ຈອມອອງ ນອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງ ບ້ານຈອມອອງ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງໄຊ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອປະມານ 36 ກມ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 3845.17 ຮຕ.
ດາວໂລດ

ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ ແລະ ແຜນປະຕິບັດສໍາລັບປິ 2016 - 2025

ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ ແລະ ແຜນປະຕິບັດສໍາລັບປິ 2016 - 2025

ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເຜີຍແຜ່ ແຜນແມ່ບົດຍຸດທະສາດພັດທະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ
ດາວໂລດ

ວຽກພາຍໃນກົມການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວ

What We Doing

ວຽກພາຍໃນກົມການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວ

ກົມການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວ

ເປັນກົມວິຊາການໜຶ່ງ ຢູ່ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (Tourism Development Department “TDD”) ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງໃນການຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດ. ອ່ານເພີ່ມ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກ

ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກ

ແມ່ນພະແນກທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃກ້ສິດກັບປະຊາຊົນ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານອາຊຽນ ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. ອ່ານເພີ່ມ

ການສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ການສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ແມ່ນຈັດຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງວີຊາການ, ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທືນສຳປະທານແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍອີງຕາມການສະເໜີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາພະແນກ​​ພາຍ​ໃນ​ກົມ, ບັນດາກົມອ້ອມ​ຂ້າງ​ກະຊວງ ຖວທ ​ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ​​​ ຕາມ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ພະແນກ. ອ່ານເພີ່ມ


ງານສະຖິຕິ ແລະ ວິໄຈ ທ່ອງທ່ຽວ

ພະແນກວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິຫານ

ແມ່ນວຽກງານພື້ນຖຳນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຕໍ່ກັບການວາງແຜນ, ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ແລະ ການກຳນົດຍຸດທະສຳດຂອງທຸກຂະແໜງການ.ດັ່ງນັ້ນ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທທງດ້ານສະຖິຕິທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ຈຶ່ງເປັນສີ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ອ່ານເພີ່ມ


ແຜນ ແລະ ການພັດທະນາ ທ່ອງທ່ຽວ

ພະແນກວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ແມ່ນພະແນກທີ່ໜ້າທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການຈັດລະດັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ, ເພຶ່ອລົງກວດກາເບິ່ງສະພາບຂອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ວ່າຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບັນຫາໃດທີ່ຄວນຈະຕ້ອງປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖາານກາານຈັດລະດັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ. ອ່ານເພີ່ມ

ນິຕິກຳ ທ່ອງທ່ຽວ

ນິຕິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ

ອ່ານເພີ່ມ
ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
© ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 2022
ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: +856 30 58 24 071, ແຟັກ: +856 21 212248
ອີເມວ: tourism@tdd.gov.la