ຮູບພາບ

Downloads

ເອກະສານ ດາວໂລດ

Downloads
ການສໍາຫລວດກໍານົດເຂດພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຜາສາດເຮືອນຫີນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 2013

ການສໍາຫລວດກໍານົດເຂດພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຜາສາດເຮືອນຫີນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 2013

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການລົງສໍາຫຼວດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ກໍານົດເຂດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຜາສາດເຮືອນຫີນ, ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-17/02/2013.
ດາວໂລດ

ຄູ່ມືການຈັດສັນແຫຼ່ງທອ່ງທຽວໃນ ສປປ ລາວ

ຄູ່ມືການຈັດສັນແຫຼ່ງທອ່ງທຽວໃນ ສປປ ລາວ

ເເຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເເມ່ນສະຖານທີນັກທອງທຽ່ວໄປທ່ຽວຊົມເພືອການພັກຜ່ອນຢອນໃຈ, ເພືອການສືກສາຮຽນຮູ້, ຊື່ງເເຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເຫຼົ່ານີ້ເເມ່ນມາຈາກຊັບພະຍາການກອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ມະນຸດສ້າງຂື້ນ
ດາວໂລດ

ບົດລາຍງານຕາດກວາງຊີ 2015

ບົດລາຍງານຕາດກວາງຊີ 2015

ສວນອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີຕັ້ງຢູ່ບ້ານທ່າແປ້ນ, ຕັ້ງຢູ່ທິດໃຕ້ຂອງເມືອງຫຼວງພະບາງ. ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບບ້ານລ້ອງເລົາ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບບ້ານປາກຊີ, ທິດເຫນືອຕິດກັບບ້ານອູ້,​ ທິດໃຕ້ຕິດກັບບ້ານຢ່າງ.
ດາວໂລດ

ປຶ້ມບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 2019

ປຶ້ມບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 2019

ອ່ຳງເກັບນໍ້າໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6 ຕັ້ງຢູທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງ ແຂວງຜົ້ງສຳລີ ຫາງຈາກເທດສະບານແຂວງປະມານ 35 ກິໂລແມັດ, ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດເເຮງໜື່ງທີມິຄວາມສວຍງາມທງທິວທັດທໍາມະຊາດ.
ດາວໂລດ

ທີມງານພະແນກສຳຫຼວດ

ທີມງານພະແນກສຳຫຼວດ

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ຂອງໜ່ວຍງານ ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ.
ດາວໂລດ

ພະແນກວາງແຜນ

ພະແນກວາງແຜນ

ພິທີມອບ - ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ, ທີ່ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ, ຄັ້ງວັນທີ 17 ກຸມພາ 2022
Read more

ມາດຕະຖານ ຂີ່ສະລິງ 2020 ລວມທຸກພາກ 19 ພຶດສະພາ 2022

ມາດຕະຖານ ຂີ່ສະລິງ 2020 ລວມທຸກພາກ 19 ພຶດສະພາ 2022

ມາດຕະຖານກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວຂີ່ສະລິງສະບັບນີ້ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການນໍາໃຊ້ເປັນຄູ່ມືແນະນໍາການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວຂີ່ສະລິງໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງວັງວຽງ
Read more

ມາດຕະຖານຫ້ອງນຳ້ສາທາລະນະອາຊຽນ

ມາດຕະຖານຫ້ອງນຳ້ສາທາລະນະອາຊຽນ

ຈຸດປະສົງຂອງມາດຕະຖານສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ ທີ່ສາມາດນໍາໄປປະຕິບັດໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມສະດວກ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ການຈັດການສີ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ ຂອງຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະ ຢູ່ໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນພູມິພາກອາຊຽນ. 
ດາວໂລດ

ແຜນຈັດສັນຖຳ້ຈອມອອງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

ແຜນຈັດສັນຖຳ້ຈອມອອງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຖຳ້ຈອມອອງ ນອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງ ບ້ານຈອມອອງ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງໄຊ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອປະມານ 36 ກມ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 3845.17 ຮຕ.
ດາວໂລດ

ຮ່າງແຜນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ4 ແຂວງພາກໃຕ້

ຮ່າງແຜນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ4 ແຂວງພາກໃຕ້

ຮ່າງແຜນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ 2022-2024 ເເລະ 2025-2027 ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ 2020-2025
Read more

ບັນຊີເເຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເເບບປະຊາຂົນມີສ່ວນຮວມ ເເລະ ເຮືອນພັກເເຮມປະຊາຊົນ

ບັນຊີເເຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເເບບປະຊາຂົນມີສ່ວນຮວມ ເເລະ ເຮືອນພັກເເຮມປະຊາຊົນ

ບັນຊີເເຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເເບບປະຊາຂົນມີສ່ວນຮວມ ເເລະ ເຮືອນພັກເເຮມປະຊາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ
Read more

ປື້ມບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ປື້ມບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ລິເລີ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນການທ່ອງ ທ່ຽວໃນປີ 1999-2000 ໃນເບື້ອງຕົ້ນລິເລີມຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າຫ້າໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກປະເທດນິວຊີແລນ ໃນການເຂົ້າມາພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນນາມ “ໂຄງການການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກນໍ້າຫ້າ” ຖືວ່າເປັນຈຸດເລີ່ມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.
Read more

ຮ່າງບົດຄົ້ນຄວ້າການທ່ອງທ່ຽວກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ

ຮ່າງບົດຄົ້ນຄວ້າການທ່ອງທ່ຽວກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ

ບົດຄົ້ນຄວ້າການທ່ອງທ່ຽວກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວກະສິກໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍການນໍາສະເໜີຄວາມໝາຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວກະສິກໍາ, ບາງບົດຮຽນຈາກບັນດາບົດຄວາມບົດວິໄຈ ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆຂອງຜູ້ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີບົດບາດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວກະສິກໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ນອກນັ້ນຍັງຍົກເອົາບາງບົດຮຽນ, ໄດ້ກໍານົດຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ ກາລະໂອກາດ ແລະ ສີ່ງທ້າທາຍ
ດາວໂລດ

ແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ຂອງ ສປປ ລາວ

ແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ຂອງ ສປປ ລາວ

ອີງໃສ່ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີີ່ X ຂອງພັກ, ຕາມທິດທີີ່ມີຈຸດສຸມ,ມີປະສິດທິຜົນ, ທັນສະໄໝ, ເປັນມິດກັບສິີີ່ງແວດລ້ອມ ,ລັດຖະບານສົົ່ງເສີມວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ,ວັດທະນະທໍາ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດໃຫ້ຍືນຍົງ.
Read more

ມາດຕະຖານທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ

ມາດຕະຖານທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ

ມາດຕະຖານຈັດລະດັບສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບນີ້ໄດ້ກໍານົດຈຸດປະສົງ, ບ່ອນອີງ, ເຄື່ອງໝາຍ ເເລະ ເງື່ອນໄຂສະຖານທີທອ່ງທ່ຽວທຸກປະເທດ
Read more

ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ ແລະ ແຜນປະຕິບັດສໍາລັບປິ 2016 - 2025

ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ ແລະ ແຜນປະຕິບັດສໍາລັບປິ 2016 - 2025

ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເຜີຍແຜ່ ແຜນແມ່ບົດຍຸດທະສາດພັດທະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ
ດາວໂລດ

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2021

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2021

In 2020, COVID-19 badly hit the global and devastated effect the tourism industry worldwide. To prevent the spreading of the disease, the Lao government announced control measures, including the closure of international checkpoints and various borders from April 2020 onward, which caused a reduction of international tourists by 81.5% or from 4,791,065 in 2019 to 886,447. Since then there was no international and regional visitors travel to Lao PDR.
Read more

ບົດລາຍງານສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວ 2021

ບົດລາຍງານສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວ 2021

ໃນປິ 2020 ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ. ເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ລວມທັງການປິດດ່ານສາກົນຕ່າງໆ ນັບແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2020, ເປັນຕົ້ນມາເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຫຼຸດລົງ - 81.5% ຫຼຸດຈາກ 4,791,065 ຄົນ ໃນປິ 2019 ເຫຼືອພຽງ 886,447 ຄົນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນຮອດ ເດືອນ 12 ປີ 2021 ລັດຖະບານຍັງສຶບຕິປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ໄດ້ເປີດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ດາວໂລດ

ບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ

ບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ

ຈຸດປະສົງຕົນຼຕໍຂອງການສ້າງບັນຊີແຫຼ່ງທຼ່ອງທຼ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ນັ້ນແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈໍານວນ, ລາຍລະອຽດ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ບັນດາແຂວງ ເຫຼົ່ານັ້ນ, ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປະສານງານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນດີຂຶ້ນ, ເພື່ອການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນ , ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ.

ດາວໂລດ

ຮ່າງແຜນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ 2022-2024 ແລະ 2025-2027

ຮ່າງແຜນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ 2022-2024 ແລະ 2025-2027

ເພື່ອເພີ່ມອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກໃນເຂດພາກໃຕ້. ຂອງ ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຍືນຍົງກວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ. ພັດທະນາ​ວົງ​ຈອນ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ແບບ​ນິ​ເວດ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ; ສຸມໃສ່ວົງຈອນກາເຟຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລິເວນ ເຊິ່ງກວມເອົາ ພື້ນທີ່ຂອງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ເຂດປາກຊ່ອງຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍຖືເອົາແຂວງຈຳປາສັກເປັນສູນກາງຂອງການຮ່ວມມື ລາວ-ກຳປູເຈຍ ໃນການພັດທະນາວົງຈອນ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຕັ້ງເປົ້າວ່າຈະຮ່ວມກັນກໍານົດກິດຈະກໍາບູລິມະສິດຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ 4 ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ທິດ​ທາງ​ໃນ​ການ​ກຳນົດ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕໍ່​ໄປ. 

ດາວໂລດ

ບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ

ບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ

ການສ້າງບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈໍານວນ, ລາຍລະອຽດ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ບັນດາແຂວງ ເຫຼົ່ານັ້ນ, ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ປະສານງານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຊຸມຊົນດີຂຶ້ນ, ເພື່ອການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ , ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ.

ດາວໂລດ

ບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການສ້າງບັນຊີແຫຼ່ງທຼ່ອງທຼ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ນັ້ນແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈໍານວນ, ລາຍລະອຽດ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ບັນດາແຂວງ ເຫຼົ່ານັ້ນ, ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປະສານງານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນດີຂຶ້ນ, ເພື່ອການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນ, ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ.

ດາວໂລດ

ບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ການສ້າງບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈໍານວນ, ລາຍລະອຽດ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ບັນດາແຂວງ ເຫຼົ່ານັ້ນ, ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ປະສານງານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຊຸມຊົນດີຂຶ້ນ, ເພື່ອການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ , ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ.

ດາວໂລດ

ມາດຕະຖານຫ້ອງນຳ້ສາທາລະນະອາຊຽນ

ມາດຕະຖານຫ້ອງນຳ້ສາທາລະນະອາຊຽນ

ຈຸດປະສົງຂອງມາດຕະຖານສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ ທີ່ສາມາດນໍາໄປປະຕິບັດໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມສະດວກ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ການຈັດການສີ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ ຂອງຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະ ຢູ່ໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນພູມິພາກອາຊຽນ. 

ດາວໂລດ

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2020

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2020

In 2020, the COVID-19 pandemic had a devastating impact of on global tourism. To prevent the spread of the virus in Laos, the Government announced strict disease prevention and control measures, including closure of the international borders since April 2020. As a result, and echoing global trends, international tourist arrivals in Laos dropped 81.5% in 2020, from 4,791,065 in 2019 to just 886,447. 
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2019

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2019

In the period 1990 to 2015 the number of visitors increased every year. Since 2016 this trend has changed, with a drop of 10% in 2016 (4,239,047 visitors), and a further drop of 8.7% in 2017 (3,868,838). However, 2018 showed a slight increase in tourist arrivals by 8.2% compared to 2017 (4,186,432). In 2019, the growth continued with an Increase of about 14.4% over 2018.
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2017

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2017

In the period from 1990 to 2016, the number of visitors increased every year. Since 2016 this trend has changed, with a drop of 9.6% in 2016 (4,215,285 visitors), and a further drop of 8.6% in 2017 (3,851,849). Only China showed an increased number of visitors to Laos in 2017.
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2016

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2016

the number of tourist arrivals to Laos increases constantly with an average growth rate of 12,66%. Even though, there are some substantial and slight changes in certain periods the number of tourist arrivals to Laos continues to grow gradually until 2015. In 2016, the number of tourist arrivals decreased by about 10% (dropped from 4,684,429 to 4,239,047).
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2018

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2018

In the period 1990 to 2015, the number of visitors increased every year. Since 2016 this trend has changed, with a drop of 10% in 2016 (4,239,047 visitors), and a further drop of 8.7% in 2017 (3,868,838). However, 2018 showed a slight increase in tourist arrivals by 8.2% compared to 2017 (4,186,432).
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2014

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2014

The Tourism Development Department (TDD), Ministry of Information, Culture and Tourism publishes annually, statistics relating to tourist arrivals, foreign exchange earnings from tourism, tourist expenditures, the average length of stay of tourists in Laos as well as tourist profiles accommodation establishments and occupancy rates.
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2015

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2015

In general, the number of tourist arrivals to Laos increases constantly with an average growth rate of 13.90%. Even though, there are some substantial and slight changes in certain periods.
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2013

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2013

The number of tourist arrivals to Laos continued increasing in 2013 which reached 3,779,000 tourist arrivals and generating a total of revenue of 595 million US dollars. Of the total number of tourist arrivals to Laos in 2013, 165,906 used the services of Lao travel agents (50,754 in 2012).

Read more

ການບໍລິຫານເວບໄຊ

ການບໍລິຫານເວບໄຊ

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2022

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2022

ໃນເດ ອນມັງກອນ ຫາ ທ້າຍເດ ອນເມສາ ປີ 2022, ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີົ່ມເປີດເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ທີົ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົໍ້າມາທ່ຽວແບບເປັນກຸ່ມຜ່ານບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ແຕ່ຍັງມີມາດຕະການທີົ່ເຂັໍ້ມງວດໃນ ການເດີນທາງ. ມາຮອດວັນທີ 9 ດສະພາ 2022 ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບ, ໄດ້ ຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງລົງ. ແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກ ຍັງບ ົ່ທັນເຂົໍ້າມາຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນ ກ່ອນເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອັນເນ ົ່ອງມາຈາກຜົນກະທົບຈາກລາຄາຂອງສາຍການບິນທີົ່ຍັງມີ ລາຄາສູງ, ສະພາບໄພເງິນເຟີໍ້ຢູ່ໃນພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ, ການເພີົ່ມຂ ໍ້ນຂອງລາຄານ ໍ້າມັນ ແລະ ການຂາດແຮງງານໃນ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນສາເຫດຕົໍ້ນຕ ເຮັດໃຫ້ຕົໍ້ນທ ນການທ່ອງທ່ຽວເພີົ່ມຂ ໍ້ນເປັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສັງເກດໄດ້ຈາກ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີົ່ເຂົໍ້າມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ ານວນຫຼຸດລົງ ຈາກຈ ານວນ 4,791,065 ເທ ົ່ອຄົນ ໃນ ປີ 2019 ຫລຸດລົງ 1,294,365 ເທ ົ່ອຄົນ ໃນປີ 2022 (ຫຼຸດລົງ -73%).

ອ່ານເພີ່ມ