December 13, 2022

ຊົມເຊີຍຜົນງານ 05 ປີ ຜ່ານການມອບຫລຽນໄຊແຮງງານໃຫ້ທີມອ້າຍນ້ອງກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ຍ້ອນມີການນໍາພາຊີ້ນໍາຂອງການນໍາກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຈຶ່ງມີພວກເຮົາໃນມື້ນີ້! ຂໍຂອບໃຈການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ ທີ່ໄດ້ມອບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ  ຜົນງານການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ 3 ສ້າງເຂົ້າສູ່ລວງເລິກໃນທົ່ວປະເທດ ໄລຍະປີ 2016-2020.